Welkom bij de stedelijke buitenschoolse kinderopvang


De stad Antwerpen organiseert zowel tijdens het schooljaar buitenschoolse opvang als tijdens vakanties.

Schooljaar


Tijdens het schooljaar wordt de opvang georganiseerd in IBO's (initiatief voor buitenschoolse opvang) voor- en naschools en op woensdagnamiddag. In de IBO's worden kinderen opgevangen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar van scholen die een samenwerkingsverband hebben met het IBO. Om gebruik te maken van de opvang is het noodzakelijk om uw kind vooraf in te schrijven. Voor meer informatie hierover klikt u bovenaan in de rode balk op IBO-aanbod.

Vakanties


Tijdens de vakantie worden er speelterreinen georganiseerd, verspreid over de verschillende districten van de stad Antwerpen. De locatie van de speelterreinen wisselt per vakantie. Tijdens de krokus-, herfst- en kerstvakantie is er opvang voorzien voor kinderen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar. Tijdens de paas- en zomervakantie is er enkel opvang voorzien voor kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het derde kleuterklasje. Voor meer informatie over de eerstvolgende vakantie klikt u bovenaan in de rode balk op vakantieaanbod.
Voor leerlingen van het lager onderwijs wordt er tijdens paas- en zomervakantie onder andere opvang georganiseerd door vzw koraal (www.koraal.be) en vzw kindervreugd (www.kindervreugd.be).

Inschrijven


Indien u uw kind(eren) wil inschrijven voor het IBO-aanbod of vakantie-aanbod klikt u op aanmelden/registreren bovenaan in de rode balk.

.

Vanaf 8 januari 2015 gaan we van start met de inschrijving voor het IBO tijdens het schooljaar 2015 – 2016 voor kinderen die dit jaar zijn ingeschreven in het IBO en voor broertjes/zusjes.

 

Vanaf 11 februari 2015 gaan we van start met inschrijvingen voor volgend schooljaar voor nieuwe kinderen.