Welkom bij de stedelijke buitenschoolse kinderopvang


De stad Antwerpen organiseert zowel tijdens het schooljaar buitenschoolse opvang als tijdens vakanties.

Schooljaar


Tijdens het schooljaar wordt de opvang georganiseerd in IBO's (initiatief voor buitenschoolse opvang) voor- en naschools en op woensdagnamiddag. In de IBO's worden kinderen opgevangen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar van scholen die een samenwerkingsverband hebben met het IBO. Om gebruik te maken van de opvang is het noodzakelijk om uw kind vooraf in te schrijven. Voor meer informatie hierover klikt u bovenaan in de rode balk op IBO-aanbod.

Vakanties


Tijdens de vakantie worden er speelterreinen georganiseerd, verspreid over de verschillende districten van de stad Antwerpen. De locatie van de speelterreinen wisselt per vakantie. Tijdens de krokus-, herfst- en kerstvakantie is er opvang voorzien voor kinderen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar. Tijdens de paas- en zomervakantie is er enkel opvang voorzien voor kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het derde kleuterklasje. Voor meer informatie over de eerstvolgende vakantie klikt u bovenaan in de rode balk op vakantieaanbod.
Voor leerlingen van het lager onderwijs wordt er tijdens paas- en zomervakantie onder andere opvang georganiseerd door vzw koraal (www.koraal.be) en vzw kindervreugd (www.kindervreugd.be).

Inschrijven


Indien u uw kind(eren) wil inschrijven voor het IBO-aanbod of vakantie-aanbod klikt u op aanmelden/registreren bovenaan in de rode balk.

 

Toekomst buitenschoolse kinderopvang

In navolging van de beslissing van het college om als stad zelf niet meer op te treden als organisator van de Initiatieven Buitenschoolse Opvang kende het college de gesubsidieerde kindplaatsen toe aan twee nieuwe partners, vzw Koraal en vzw Komma. Concreet betekent dit dat vanaf ten laatste 1 september 2016 deze partners de stedelijke Initiatieven Buitenschoolse Opvang zullen overnemen in zeven wijken.

Koraal vzw werd aangeduid als projectuitvoerder voor de overname van de Initiatieven Buitenschoolse Opvang in de wijken Antwerpen Noord, Borgerhout, Antwerpen Zuid en Wilrijk en Komma vzw voor de wijken Deurne Zuid, Hoboken en Merksem. 

Meer informatie over de inschrijvingen, tarieven en locaties vindt u via https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/kinderopvang-3-14-jaar/aanbod-voor-en-naschoolse-opvang of op de website van vzw Koraal (www.koraal.be) en vzw Komma (www.vdkomma.be).

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om de buitenschoolse kinderopvang van de Stad te contacteren op volgend telefoonnummer: 03 338 33 34 (elke werkdag tussen 8u30 en 12u30) of buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be